Informatie / nieuws april 2023

NIEUWE INFORMATIEBULLETIN Zie het IB blaadje van de gemeenschap met actualiteiten: Informatiebulletin april 2023 OP WEG NAAR PASEN. Bij het ter perse gaan van deze editie zitten we al bijna in de GROTE EN HEILIGE WEEK. In de vastentijd hebben we op ons ons leven...

Lees meer

Gewijzigde aanvang tijd vieringen naar 09:30

Vanaf maart 2023 zullen de vieringen eerder plaatsvinden dan gebruikelijk. Voorheen was dit 10:15, vanaf 12 maart 2023 is de aanvang van de Liturgie om 09:30. Dit heeft met name te maken met de huidige parkeergelegenheid nabij de St. Cathrien. Totdat de situatie...

Lees meer

Uitnodiging 45 jaar Johannes van Damascus Gemeenschap

Jubileum viering zondag 11 december: 45 jaar Johannes van Damascus Gemeenschap Beste belangstellenden, In 1977 is door een aantal studenten van de Theologische Faculteit te Tilburg en de initiatiefnemer en docent Dr. Johan Meijer de Johannes van Damascus Gemeenschap...

Lees meer

De Cathrien op Open Monumentendag 2022

Op zaterdag 10 september 2022 zijn leden van onze gemeenschap aanwezig in de Catharinakerk in Den Bosch om bezoekers te ontvangen op de jaarlijkse Open Monumentendag. Meer details over het programma en verdere informatie Open Monumentendag 's-Hertogenbosch 2022, vindt...

Lees meer

Éparchie van “de Heilige Volodymyr de grote” in Parijs

Voor ons als gemeenschap breekt er een nieuwe periode aan, want met ingang van 8 mei 2022 maken wij deel uit van de Éparchie van “de Heilige Volodymyr de grote” in Parijs. Deze incardinatie werd op feestelijke wijze in een Pontificale Goddelijke Liturgie voorgegaan...

Lees meer

Stokje overgedragen en 60 jarig priesterschap

In het vorige informatie bulletin van februari 2022 heeft Pastor Johan Meijer de laatste INFORMATIE onder zijn verantwoordelijkheid samen gesteld evenals de blaadjes voor de vieringen van deze zondag. Zijn geesteskind ”De Johannes van Damascus Gemeenschap” heeft hij...

Lees meer

De laatste  keer informatie…

Nee, natuurlijk niet, maar wel de laatste INFORMATIE onder mijn verantwoordelijkheid. Want eind april hoop ik mijn 60-jarig priesterfeest te vieren en dan hoop ik ook de pastorale verantwoording voor de Johannes van Damascus Gemeenschap te mogen  neerleggen. Ik hoop...

Lees meer