Wie zijn wij?

De Johannes van Damascusgemeenschap is een westers katholieke gemeenschap, die de oosters katholieke ritus viert. Wij zijn de enige Byzantijnse gemeenschap die alle vieringen geheel in het Nederlands viert.

Ontstaan

Onze Johannes van Damascusgemeenschap is in 1977 opgericht door westerse christenen die geraakt waren door de rijkdom van de oosterse liturgie. Deze biedt voor ons de beste manier om onze persoonlijke verbondenheid met het Mysterie van God te beleven. Een van de initiatiefnemers, dr. Johan Meijer CSsR, is nog steeds de priester van onze gemeenschap.
> Lees meer over onze geschiedenis

Een westers katholieke gemeenschap…

Onze kapel is in gemeenschap met de kerk van Rome. We zijn echter geen reguliere parochie, maar een vrijwilligersgemeenschap. Onze gemeenschap staat open voor christenen van verschillende tradities en heeft diverse banden met andere kerken en organisaties.
> Lees meer over onze samenwerkingen

… met een oosters katholieke ritus

Wij vieren de Byzantijnse liturgie. Die is niet voorbehouden aan de Orthodoxe kerk, maar wordt ook door westerse katholieke kerken gevierd. De eucharistieviering heet hier ‘Goddelijke Liturgie’.
> Lees meer over de Byzantijnse ritus

Vieringen in het Nederlands

In Nederland zijn nog meer gemeenschappen die de Byzantijnse liturgie vieren. Zij doen dat grotendeels in het kerk-Slavisch. Bijzonder aan de Johannes van Damascusgemeenschap is, dat alle vieringen geheel in het Nederlands worden gehouden. Ons Liturgikon bevat de teksten voor de eucharistievieringen op zon- en feestdagen.
> Lees meer over ons Liturgikon

Johannes van Damascus

Patroon van onze gemeenschap is Johannes van Damascus. Hij was als christen in de 9e eeuw een hoge ambtenaar in het islamitische Damascus. Tijdens de Iconenstrijd was hij een groot verdediger van iconen: ze drukken goed uit dat God tastbaar onder ons aanwezig is.
> Lees meer over Johannes van Damascus

Vieringen

Momenteel houden we twee keer per maand een viering in de Lambertuskerk in Rosmalen, op zondagen om 11.00 uur.  Na afloop is er koffie en thee. Onze eigen thuiskerk is de Catharinakerk in Den Bosch. Toen die in 2017 werd gesloten, konden we terecht in de Lambertuskerk. In 2019 hopen we weer terug te keren naar de Cathrien.
> Lees meer over onze vieringen
> Lees meer over de Cathrien en onze herhuisvesting

Catharinakerk in het avondlicht