Johannes van Damascus gemeenschap bestaat 45 jaar!

Dit heugelijke feit hebben we op 11 december kunnen vieren.
Hoewel het Feest van Johannes van Damascus eigenlijk op 4 december valt konden wij vanwege de beschikbaarheid in de St. Catharine alleen op 11 december in onze kapel terecht.
Het was een groots feest en er kwamen veel mensen om dit jubileum mee te vieren.
Fijn dat ook Vader Johan en Lidy erbij waren.
Vader Paul was de voorganger, en ook diaken Evert Levinson was erbij. De Goddelijke Liturgie werd voorafgegaan
Door de Iconen wijding.
Een van de Iconen sprong er wel uit. De Icoon van Maria Tricheroesa welke door vader Paul Brenninkmeijer is geschilderd stal bij wijze van spreken harten van de vierenden.
De icoon van de Moeder Gods met drie handen (‘Tricheroesa’) is een variant op de Moeder Gods Hodegetria (‘Zij die de Weg Wijst’).

Meer informatie en nieuws is in te zien in de Informatiebulletin eind 2022, klik hier om weer te geven. Wij attenderen graag ook op de geplande vieringen in het nieuwe jaar 2023, zie daarvoor de pagina Vieringen.