Liturgische kalender

De Johannes van Damascusgemeenschap volgt in haar vieringen de Gregoriaanse kalender, die in het Westen algemeen gebruikelijk is. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Pasen, Kerstmis en Pinksteren. Dergelijke feestdagen vallen dus op dezelfde data als in de rooms-katholieke en protestantse kerken.

EenĀ uitgebreide liturgische kalender is te koop via de website van de Abdij van Chevetogne.

Het kerkelijk jaar

In de Byzantijnse traditie begint het kerkelijk jaar op 1 september. Het wordt omsloten door de geboorte – en het ontslapen van Maria. Het jaar omvat vier cycli.

De Paascyclus
De Verrijzenis van Christus is het voornaamste feest. Vandaar dat de cyclus van de Paasvieringen voorop staat:

 • Voorvasten (triodion)
 • Paastijd (pentekostarion)
 • Tijd na Pinksteren (oktoich)

De Maandencyclus (meneon)
Verdeeld over het jaar vieren we 12 grote feesten:

 • Maria Geboorte (8 september)
 • Kruisverheffing (14 september)
 • Intrede van Maria in de tempel (21 november)
 • Kerstmis (25 december)
 • Doop van Christus in de Jordaan (6 januari)
 • Opdracht van Christus in de tempel (2 februari)
 • Maria Boodschap (25 maart)
 • Palmzondag (wisselend)
 • Hemelvaart (wisselend)
 • Pinksteren (wisselend)
 • Verheerlijking op de berg Thabor (6 augustus)
 • Moeder Gods Ontslapen (15 augustus)

Daarnaast is elke dag van de maand gewijd aan een heilige of een gebeurtenis.

De Weekcyclus
Elke dag van de week heeft een eigen gedachtenis:

 • Maandag: gedachtenis van de engelen en de hemelse machten; de geestelijke wereld
 • Dinsdag: Johannes de Voorloper en Doper
 • Woensdag: het Heilig Kruis en Maria; het verraad door Judas
 • Donderdag: de heilige apostelen
 • Vrijdag: het Heilig Kruis en Maria; de Kruisiging
 • Zaterdag: sabbat, de dag waarop God rustte; herdenking van allen die in de Heer ontslapen zijn
 • Zondag: Dag des Heren; de Verrijzenis van Christus en van heel de mensheid

De Dagcyclus
In de Byzantijnse ritus begint de dag bij zonsondergang, zoals in de joodse traditie: ‘Toen werd het avond en morgen: de eerste dag’ (Gen 1:5):

 • Vespers, met de Lichthymne en het Wierookoffer
 • Completen, voor het slapen gaan
 • Middernachtofficie
 • Mettendienst (Morgendienst)
 • Eerste Uur
 • Zesde Uur
 • Negende Uur
 • Goddelijke Liturgie