De JOHANNES VAN DAMASCUS GEMEENSCHAP maakt deel uit van de Oekraïens Grieks Katholieke Kerk en is dus volledig in gemeenschap met Rome. Onze Gemeenschap viert iedere 2e en 4e zondag van de maand          om 11.00 uur, de Goddelijke Liturgie in onze eigen kapel in de St, Catharinakerk aan de Kruisbroedershof in      ’s-Hertogenbosch. Tweemaal per jaar hebben wij het Tilburg Byzantijns Koor te gast. Het koor geeft met schitterende Slavisch Byzantijnse gezangen van de grote oost Europese componisten onze dienst een bijzonder authentieke inkleuring.                                                                                                                                                             10 MAART A.S. ZAL HET TBK ONZE VIERING WEER OPLUISTEREN                                                                              Als Nederlands oudste Byzantijns koor (1944 opgericht) streeft het TBK nu o.l.v. Sil van den Hout er naar dit erfgoed levend te houden. Zeker gegeven de huidige tragische gebeurtenissen in Oekraïne leent deze eucharistieviering zich ook heel goed om kennis te maken met de godsdienstige en culturele achtergronden in deze Oost Europese regio. Velen zoeken naar zingeving en een vorm van spirituele invulling.  De prachtige, veelstemmige en tot de verbeelding sprekende Slavisch Byzantijnse muziek leent zich daar uitstekend voor.          U bent van harte welkom!                                                                                                                                             Celebranten: Priester Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Vader Jo Gerrits.                                                 de website: www.tilburgsbyzantijnskoor.com