Bestuur
De Johannes van Damascusgemeenschap is een burgerlijke stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41095459.

  • Gerard Boode (voorzitter en secretaris: g.boode [at] hetnet.nl
  • Penningmeester – vacant
  • Zorica Rutten (algemeen bestuurslid)
  • Tiny Rutten (algemeen bestuurslid)

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekeningnummer NL 32 RABO 011 055 19 31 t.n.v. Stichting Sint Johannes van Damascus. De stichting heeft geen ANBI-status aangevraagd.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze gemeenschap? Meld u zich dan bij Gerard Boode aan voor ons blad Informatie dat vier keer per jaar verschijnt. U kunt Informatie per post of per e-mail ontvangen.

Vieringen
Catharinakerk
Kruisbroedershof 4
5211 GX Den Bosch

Pastor
Johan Meijer CssR
Johan.Meijer58 [at] gmail.com
tel. 0492 – 77 47 62

Secretariaat
Gerard Boode
g.boode [at] hetnet.nl
tel 073 – 52 14 457

Priesters
Johan Meijer CssR
Paul Brenninkmeijer