Bestuur
De Johannes van Damascus Gemeenschap is een reguliere parochie met een stichtingsvorm en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41095459.

  • Voorzitter: Jo Gerrits
  • Vice voorzitter: Gerard Boode
  • Penningmeester: Marina Sufiyanova
  • Bestuurslid: Leo van Leijsen
  • Bestuurslid: Megchelien Louvet 
  • Adviseur: Peter Firman

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekeningnummer NL 32 RABO 011 055 19 31 t.n.v. Stichting Sint Johannes van Damascus. De stichting heeft een ANBI-status aangevraagd. Het RSIN nummer: 816706050

De stichting kent geen beloningen toe. Alle leden, inclusief de bestuursleden, verrichten hun werkzaamheden Pro Deo.

Nieuwsbrief en actuele informatie: zie kopje Actueel > INFORMATIE nieuws

Adres
Catharinakerk
Kruisbroedershof 4
5211 GX Den Bosch

Parkeer gelegenheid voor bezoek aan de St. Cathrien / Johannes van Damascus kapel: Wolvenhoek en Prins Bernhardstraat

Contactpersoon
Jo Gerrits
Goorseweg 17
6595 AM Ottersum
E-mail: diakenjogerrits [at] gmail [punt] com
Tel. [06] – 53 96 03 41

Priesters
Paul Brenninkmeijer