Vanaf maart 2023 zullen de vieringen eerder plaatsvinden dan gebruikelijk. Voorheen was dit 10:15, vanaf 12 maart 2023 is de aanvang van de Liturgie om 09:30.

Dit heeft met name te maken met de huidige parkeergelegenheid nabij de St. Cathrien. Totdat de situatie omtrent parkeren wijzigt, kan er dankzij het vervroegen van de viering, daardoor tot 12:00 uur nabij de kerk worden geparkeerd zonder oplopende kosten.

Zie ook het Vieringen overzicht.