Wat ziet u in onze kapel?

 

Als u binnenkomt in de Catharinakerk, ziet u links voorin onze kapel. Het is een ruimte met de grondstructuur die alle Byzantijnse kerken hebben.

Iconostase
Voorin staat de iconostase: de iconenwand. Deze heeft drie ingangen. De middelste ingang wordt ook wel ‘de koninklijke deuren’ genoemd. Hier gaan tijdens de viering uitsluitend de voorgangers doorheen. Wij kozen voor het oorspronkelijke oude Byzantijnse model: een open iconostase, die eigenlijk alleen maar de altaarruimte scheidt van de rest van de kerk. Op de iconostase staan afgebeeld:

 • De Pantokrator: Christus die alles in handen houdt
 • De Moeder Gods Maria
 • Johannes van Damascus, patroon van onze gemeenschap
 • Theresia van Lisieux, die patrones is van de kerk in Tilburg, waar onze kapel vroeger gehuisvest was
 • Sint Nicolaas van Myra, zeer geliefd in de kerk van het Oosten
 • Catharina van Alexandrië, patrones van de Catharinakerk.
 • De Pantokrator (met een doorsnee van 2,40 m!). Deze werd geschilderd door Lidy Schuh, een van de mede-oprichters van de Johannes van Damascusgemeenschap.

Toen we verhuisden van Tilburg naar ‘s-Hertogenbosch konden we de geschilderde ‘apsis’ gelukkig meenemen. De apsis is een halfronde uitbouw van de altaarruimte die naar het oosten is gericht. De wandschildering was namelijk niet op de muur geschilderd, maar op hardboard. Op de afbeelding ziet u de apostelcommunie: Christus deelt de gaven van Brood en Wijn uit aan zijn leerlingen. Na restauratie van de apsis bleek er nog ruimte over te zijn. We hebben daar afbeeldingen op geplaatst van mannen en vrouwen die voor leden van onze gemeenschap een bijzondere betekenis hebben. Ze werden geschilderd door de Oekraiënse icoonschilder Michail Chalak.

 • Fransiscus van Assisi
 • Catharina van Siena
 • Teresa van Avila
 • moeder Theresa van Calcutta
 • Lidwina van Schiedam
 • bisschop Mykola Tsjarnetskij (slachtoffer van de Sovjetterreur in Oekraiëne)
 • Maria Magdalena
 • Franciscus Xaverius.

Overige iconen
In de kapel vind u standaards met iconen:

 • In het midden vooraan: de icoon van de dag
 • rechts: een Christusicoon
 • links: een icoon van de Moeder Gods, en een icoon van Johannes van Damascus, onze patroonheilige

Nagedachteniskapel 
Rechts naast de iconostase, in onze gedachtenis-nis, hangen portretten van gestorven leden van onze gemeenschap.

Vitrinekasten
In de vitrinekasten vindt u veel prachtige originele iconen en reproducties. Daarnaast ook gebedssnoeren, liturgieboeken, CD’s met Byzantijnse muziek en dergelijke.  

De Cathrien
Wilt u meer weten over de Catharinakerk zelf? Bezoek dan de Wikipedia-pagina of de Reliwiki-pagina.