Wat ziet u in onze kapel?

Nadat onze vaste thuiskerk, de Catharinakerk in Den Bosch, werd gesloten, kon onze gemeenschap voor herhuisvesting terecht in de Lambertuskerk in Rosmalen. In mei 2017 hebben we onze intrek genomen in de linkerzijbeuk. Onze fraai beschilderde achterwand en de Pantokrator met een doorsnede van maar liefst 2,40 meter, hebben we in de Catharinakerk achtergelaten, in de hoop en verwachting dat we hier te zijner tijd weer kunnen terugkeren. Door de kleinere ruimte die we in de Lambertuskerk tot onze beschikking hebben, hebben we (nog) niet alles een nieuwe plek kunnen geven.

Onze kapel vindt u in de linkerzijbeuk van de Lambertuskerk. Helemaal voorin bevindt zich de iconostase: de iconenwand. Het is een geheel open iconostase, die de altaarruimte markeert. Tijdens de viering is deze ruimte alleen toegankelijk voor de voorgangers.

Recht ervoor staan de zitbanken voor de aanwezigen.

Rechts staat de bisschopszetel, die uitsluitend bestemd is voor de bisschoppen die deelnemen aan de viering.

Ernaast is de ruimte voor het koor, met een boekenkastje voor de zangers en voorgangers.

Tegen de muur links staat een kast waarop de artikelen te vinden zijn voor de aanwezigen: de prosfora’s, de Liturgikons, het programma van de viering…  Hierover kunt u meer lezen bij Een viering bijwonen.

In de hal van de kerk kunt u onze vitrinekast vinden, met een selectie aan iconen, boeken en gebedssnoeren.


Hoe was het in de Cathrien?

Als u binnenkomt in de Catharinakerk, ziet u linksvoor onze kapel. Het is een ruimte met de grondstructuur die alle Byzantijnse kerken hebben.

Iconostase
Voorin staat de iconostase: de iconenwand. Deze heeft drie ingangen. De middelste ingang wordt ook wel ‘de koninklijke deuren’ genoemd. Hier gaan tijdens de viering uitsluitend de voorgangers doorheen. Wij kozen voor het oorspronkelijke oude Byzantijnse model: een open iconostase, die eigenlijk alleen maar de altaarruimte scheidt van de rest van de kerk.

Op de iconostase staan afgebeeld:

 • De Pantokrator: Christus die alles in handen houdt
 • De Moeder Gods Maria
 • Johannes van Damascus, patroon van onze gemeenschap
 • Theresia van Lisieux, die patrones is van de kerk in Tilburg, waar onze kapel vroeger gehuisvest was
 • Sint Nicolaas van Myra, zeer geliefd in de kerk van het Oosten
 • Catharina van Alexandrië, patrones van de Catharinakerk.
 • De Pantokrator (met een doorsnee van 2,40 m!). Deze werd geschilderd door Lidy Schuh, een van de mede-oprichters van de Johannes van Damascusgemeenschap.

Toen we verhuisden van Tilburg naar ‘s-Hertogenbosch konden we de geschilderde ‘apsis’ gelukkig meenemen. De apsis is een halfronde uitbouw van de altaarruimte die naar het oosten is gericht. De wandschildering was namelijk niet op de muur geschilderd, maar op hardboard. Op de afbeelding ziet u de apostelcommunie: Christus deelt de gaven van Brood en Wijn uit aan zijn leerlingen. Na restauratie van de apsis bleek er nog ruimte over te zijn. We hebben daar afbeeldingen op geplaatst van mannen en vrouwen die voor leden van onze gemeenschap een bijzondere betekenis hebben. Ze werden geschilderd door de Oekraiënse icoonschilder Michail Chalak.

 • Fransiscus van Assisi
 • Catharina van Siena
 • Teresa van Avila
 • moeder Theresa van Calcutta
 • Lidwina van Schiedam
 • bisschop Mykola Tsjarnetskij (slachtoffer van de Sovjetterreur in Oekraiëne)
 • Maria Magdalena
 • Franciscus Xaverius.

Overige iconen
In de kapel vind u standaards met iconen.

 • In het midden vooraan de icoon van de dag,
 • rechts een Christusicoon,
 • links een icoon van de Moeder Gods, en een icoon van Johannes van Damascus, onze patroonheilige

Portretten van overledenen
Rechts naast de iconostase, in onze gedachtenis-nis, hangen portretten van gestorven leden van onze gemeenschap.

Vitrinekasten
In de vitrinekasten links voor in de kerk vindt u veel prachtige originele iconen en reproducties. Daarnaast ook gebedssnoeren, liturgieboeken, CD’s met Byzantijnse muziek en dergelijke. Deze zijn ook te bestellen via onze Webwinkel.

De Cathrien
Wilt u meer weten over de Cathrien? Bezoek dan de Wikipedia-pagina of de Reliwiki-pagina.