Een viering bijwonen

U bent van harte welkom om onze vieringen bij te wonen, of om eens rustig een kijkje te komen nemen. Onze kapel bevindt zich in de linkerzijbeuk van de Catharinakerk. Zodra de kerk open is, kunt u binnenlopen. De viering begint om 10.15 uur. Daarvóór leest de lector (lezer) het Derde Uur uit het Byzantijns getijdengebed.

Op de kast aan de linkerkant kunt u een aantal dingen vinden:

  • In het Liturgieblaadje ‘Deze Zondag’ staat het programma van de dag, met de wisselende gezangen en korte aankondigingen.
  • In het Byzantijns Liturgikon, het groene boekje, staat de hele liturgie uitgeschreven. Deze, plus het rode boekje met de Epistel- en Evangelielezingen kunt u tijdens de viering gebruiken.
  • U kunt een kaarsje kopen om aan te steken en in een van de houders te plaatsen.
  • U kunt een gebedsintentie schrijven: op briefjes kunt u de namen opschrijven van mensen die u wilt gedenken. Er zijn aparte briefjes voor de levenden en voor de overledenen. De namen zullen tijdens de viering allemaal worden opgelezen. U koopt dan ook een prosfora: deze broodjes verbeelden de gebedsintentie en worden tijdens de viering gedeeld. De prosfora’s zijn meteen uw gift; tijdens de viering wordt namelijk geen aparte collecte gehouden. Hieronder kunt u meer lezen over de prosfora’s.
  • U kunt een extra donatie doen in het ‘offerblok’.

Vervolgens neemt u plaats in de bankjes in het midden van de ruimte.

Op de meeste zondagen vieren we de Goddelijke Liturgie van Johannes Chrysostomus. Deze staat uitgeschreven in het Liturgikon.


Vaak gestelde vragen

In elke gemeenschap gelden een aantal geschreven en ongeschreven regels. Hieronder geven we antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over de gang van zaken tijdens de viering.

Ik ben te laat, mag ik nog naar binnen?
Zoals in alle Byzantijnse kerken is er een ietwat losse sfeer. Hoewel de aanwezigen op de belangrijke momenten vol aandacht en eerbied zijn, is er ook ruimte om even naar buiten te gaan, iemand te begroeten, een kaarsje aan te steken, de iconen te vereren. Wie pas later kan komen of eerder moet vertrekken, is daar geheel vrij in.

Kan ik mijn kinderen meenemen?
Natuurlijk zijn kinderen gewoon van harte welkom om mee te doen met de viering. De Johannes van Damascusgemeenschap kent geen kindernevendienst; dit komt in oosterse tradities niet voor. Met alle vrijheid die er is, kan voor een kind de dienst toch ook lang duren. Als u zelf de hele dienst wilt meevieren, is het een goed idee om voor uw kinderen iets te lezen mee te nemen.

Moet ik de hele dienst staan?
De basishouding van alle aanwezigen is eerbiedig. Velen drukken dat uit door de hele dienst te staan. Maar voor wie dat niet wil of niet kan, zijn er voldoende zitbankjes. Op sommige momenten in de liturgie is het echter wel belangrijk om op te staan. Dat wordt aangegeven in het Liturgikon en door de diaken.

Mag ik meezingen?
Graag! De Byzantijnse viering is eigenlijk een voortdurend gezongen dialoog tussen alle aanwezigen. Ieder heeft zijn eigen rol: priester, concelebranten (mede-priesters), diaken, acolieten, zangers, lezers, en ook de leden van de vierende gemeente. De zang heeft bij ons geen begeleidende rol, maar is een onlosmakelijk onderdeel van de eredienst. In het Liturgikon staat aangegeven wanneer ‘het koor’ of ‘de priester’ zingt, en wanneer ‘allen’ zingen. Bij onze gemeenschap is de ‘volkszang’ erg belangrijk: iedereen zingt mee. Dat is niet altijd melodieus. Geen zorgen dus als u een foutje zingt of niet goed bij stem bent.

Hoe sla ik een kruisje?
Bij de Byzantijnse dienst gaat dat als volgt: houd uw duim, wijsvinger en middelvinger tegen elkaar, breng dit naar uw hoofd, naar uw borst, naar uw rechterschouder en tot slot naar uw linkerschouder.

Mag ik de communie ontvangen?
Deze vraag kunt u het best stellen aan een van de leden van onze gemeenschap als u een viering bezoekt.

En hoe gaat de communie?
Alle aanwezigen komen een voor een naar voren. U maakt een kleine buiging en zegt zacht uw naam tegen de priester. De priester zegt: “De dienaar/dienares Gods, [naam], neemt deel aan het kostbaar en heilig Lichaam en Bloed van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus, tot vergeving van zonden en eeuwig leven”. U ontvangt daarbij een deeltje van het heilig Brood. Dit doopt u in de kelk en eet het op.

Mag ik mee koffie drinken?
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie en thee voor iedereen. Dit is voor ons een vanzelfsprekend vervolg op de liturgie. U bent dus van harte welkom!

Kan ik een Liturgikon kopen, of een icoon?
In vitrinekasten vind u een deel van ons assortiment aan artikelen: iconen, gebedssnoeren, boeken en ook het Liturgikon. Heeft u belangstelling voor een bepaald artikel dat niet in de vitrine ligt? Laat het ons weten.

Hoe lang duurt de viering?
Een gewone viering begint om 10.15 uur en duurt meestal anderhalf uur. We nemen ruim de tijd voor de Goddelijke Liturgie. En voor onze mensen en de gemeenschap: daardoor beginnen we soms wat later, zingen na de viering een jarige toe, of houden een herdenkingsdienst (panahyda) voor een overledene.

Is er geen collecte?
Gewoonlijk wordt er geen geld opgehaald tijdens de viering. U kunt voor of na de viering een bijdrage doen in het ‘offerblok’ op de kast. De bijdrage krijgt vooral vorm in de prosfora’s, zie hieronder.

Wat zijn de prosfora’s?
Voor de viering kunt u de namen opschrijven van degenen die u tijdens de viering wilt gedenken. Er zijn aparte briefjes voor zieken en voor overledenen. Tijdens de viering zullen alle namen worden opgelezen. Wilt u niet dat de naam wordt genoemd, dan kunt u eventueel een aanduiding opschrijven als ‘mijn zieke moeder’. U koopt bij het briefje ook een prosfora. Prosfora’s zijn kleine broodjes die de gebedsintenties verbeelden. Tijdens de viering snijdt de priester uit elk van de broodjes een klein stukje en legt alles stukjes rond het Brood op het altaar. Na de viering kunt u de stukjes die niet zijn uitgedeeld bij de communie, meenemen om te geven aan mensen die niet bij de viering aanwezig konden zijn. De prosfora is meteen uw gift, want tijdens de viering zal geen aparte collecte worden gehouden.  ‘Prosfora’ betekent ‘offergave’.

Heeft u andere vragen, dan kunt u gerust iemand aanspreken. Er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig om uw vragen te beantwoorden.