Links

De Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord
De Katholieke Vereniging voor Oecumene zet zich in voor de bevordering van de oecumene in Nederland. Het is een samengaan van de Sint Willibrord Vereniging en Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken. De vereniging adviseert bij oecumenische vragen, geeft lezingen en presentaties, en legt contacten tussen christenen van diverse tradities
www.oecumene.nl

Website Paul Brenninkmeijer
Paul Brenninkmeijer, een van de priesters die regelmatig bij ons voorgaat, heeft een eigen website over de Byzantijnse liturgie en ikonen.
→ www.paulbrenninkmeijer.nl

Bisdom Sokal-Zhowkwa
Onze gemeenschap heeft een nauwe band met dit bisdom in de Oekraïne, onder leiding van bisschop Myhail Koltun. De opbrengst van onze Goede Doelen-acties is meestal bestemd voor een project uit dit bisdom, zoals de kinderkampen.
www.sokaleparchy.org.ua

Het Instituut voor Oosters Christendom
Het IVOC is een stichting die nauw verbonden is aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hoofddoel is de wetenschappelijke bestudering van het Oosters Christendom.
www.ru.nl/ivoc

Stichting Eikonikon
Eikonikon wil mensen die geintresseerd zijn in ikonen met elkaar in contact brengen. Eikonikon geeft informatie over ikonen en ikoonschildercursussen
www.eikonikon.nl

Byzantijns Netwerk Nederland
Het BNN is een platform van Byzantijnse gemeenschappen en koren die in Nederland actief zijn. Het netwerk is opgericht in 2008 vanuit de rooms-katholieke Kerkprovincie om door samenwerking en uitwisseling het voortbestaan van de Byzantijnse ritus binnen de rooms-katholieke kerk te waarborgen.
→ www.byzantijnsnetwerknederland.nl

De A.A. Brediusstichting
De Brediusstichting stimuleert belangstelling en begrip voor het cultuurhistorisch Byzantijnse erfgoed.
www.brediusstichting.nl

De Landelijke Instelling Pokrof
Pokrof is de overkoepelende organisatie van een groot aantal Byzantijnse gemeenschappen in Nederland die bidden en zingen in het kerk-Slavisch.
www.pokrof.nl

Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
De officiele website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
www.rkkerk.nl

Het klooster van Chevetogne
De monniken in het klooster van Chevetogne houden vieringen in zowel de Latijnse als de Oosters-Byzantijnse liturgie, om uiting te geven aan de oecumene.
www.monasterechevetogne.com

Blog Kris Biesbroeck
Op de weblog van Christiaan Biesbroeck, van de Orthodoxe parochie Heilige Apostel Andreas te Gent, kunt u de Goddelijke Liturgie van Johannes Chrysostomus vinden in diverse talen, en links naar diverse Orthodoxe websites.
→ https://orthodoxeinformatiebron.wordpress.com/

Simon Koopman
Op deze site is informatie te vinden over de cursussen iconenschilderen, en over de diverse materialen (kleurpigmenten, icoonplanken, bruggen, etc.) die nodig zijn voor het schilderen van iconen. Alle basismaterialen zijn via deze website te bestellen.
→ http://simonkoopman.nl