Samenwerking

De Johannes van Damascus-kapel staat in gemeenschap met de kerk van Rome. Daarbinnen zijn we geen reguliere parochie, maar een vrijwilligersgemeenschap die open staat voor christenen van allerlei tradities en banden onderhoudt met andere kerken, parochies en organisaties.

Rooms katholieke kerk
Vanwege onze huisvesting in de Catharinakerk in Den Bosch leven we mee met de lotgevallen van Bisdom Den Bosch en zijn we verbonden met de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes.

Oekraiëns Grieks-katholieke Exarchaat
Sinds haar oprichting heeft de Johannes van Damascus-gemeenschap een bijzondere band met het Oekraïense Grieks-katholieke Exarchaat (Apostolisch Vicariaat) in Parijs. Een van onze voorgangers, de in 2010 overleden Piet Al, was pastor van de Grieks-katholieke Oekraiëners in Nederland.

De huidige bisschop, Dr. Borys Gudziak, is op 2 december 2012 geïnstalleerd in de Notre Dame te Parijs. Kort voor zijn aftreden heeft paus Benedictus XVI het exarchaat verheven tot een zelfstandig bisdom, een eparchie met bisschop Borys als de eerste eparch.

Byzantijns Netwerk Nederland
De Johannes van Damascus-gemeenschap is aangesloten bij het Byzantijns Netwerk Nederland. Dit netwerk, opgericht in 2009, is een samenwerkingsverband van diverse gemeenschappen, koren en verenigingen die zich bezig houden met de Byzantijnse ritus. Het BNN wil de continuïteit van de Byzantijnse ritus binnen de Nederlandse katholieke kerk waarborgen.

Koor Angelskij Sobor
Bij bijzondere vieringen zingt het koor Angelskij Sobor onder leiding van Christine van Laere vaak mee in de dienst.