Samenwerking

De Johannes van Damascus-kapel staat in gemeenschap met de kerk van Rome. Daarbinnen maken wij deel uit van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk, en zijn een religieuze gemeenschap georganiseerd als een stichting. We staan open voor christenen van allerlei tradities en onderhouden banden met andere kerken, parochies en organisaties. Om er enkele te noemen:

Rooms-Katholieke kerk
Vanwege onze huisvesting in de Catharinakerk in Den Bosch leven we mee met de lotgevallen van Bisdom Den Bosch en werken we nauw samen met de parochie H. Maria.

Oekraiëns Grieks-Katholieke Kerk 
De Johannes van Damascus gemeenschap heeft een bijzondere band met de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk, waarvan wij sinds 8 mei 2022 deel van uitmaken. Een van onze voorgangers, de in 2010 overleden Piet Al, was pastor van de Grieks-katholieke Oekraiëners in Nederland. 

Bisdom Sokal-Zhowkwa
Onze gemeenschap heeft een nauwe band met dit bisdom in de Oekraïne, dat onder leiding staat van bisschop Mykhaylo Koltun. Met de opbrengst van onze Goede Doelen-acties hebben we vaak projecten in dit bisdom kunnen ondersteunen.

Byzantijns Netwerk Nederland
De Johannes van Damascus-gemeenschap is aangesloten bij het Byzantijns Netwerk Nederland. Dit netwerk, opgericht in 2009, is een samenwerkingsverband van diverse gemeenschappen, koren en verenigingen die zich bezig houden met de Byzantijnse ritus. Het BNN wil de continuïteit van de Byzantijnse ritus binnen de Nederlandse katholieke kerk waarborgen.

Koor Angelskij Sobor
Bij bijzondere vieringen zingt het koor Angelskij Sobor onder leiding van Christine van Laere vaak mee in de dienst.

Redemptoristen
Zie website Redemptoristen Nederland.

Overige projecten
Een van de leden van onze gemeenschap, Piet Spijkers, zet zich in de Oekraïne al jaren in, voor jongeren die leven aan de rand van de samenleving. Onder de naam “Humanitairian Aid Childern Ukraine”. Hij bouwt mee aan Kinderhuizen en Klinieken en ook de inrichtingen daarvoor. De Johannes van Damascus gemeenschap steunt zijn initiatief.