Welkom op de website van de Johannes van Damascusgemeenschap

 

De Johannes van Damascusgemeenschap is een rooms-katholieke gemeenschap die de Byzantijnse ritus viert. Per 7 mei 2017 houden wij onze vieringen in de Lambertuskerk te Rosmalen, elke zondag om 11.00 uur.

Onze eigen thuiskerk is de Sint Catharinakerk in Den Bosch, maar De Cathrien doet momenteel dienst als tijdelijke theaterzaal voor het Theater aan de Parade tijdens haar renovatie. Gelukkig kunnen we tijdelijk onderdak vinden in de Lambertuskerk.

Kijk op de agenda voor alle data en tijden van de vieringen.