Uit de nieuwsbrief van Parochie H. Maria:

“Het was niet de meest zonnige dag, afgelopen zondag (18 september 2022). Maar binnenin de St. Cathrien scheen het licht volop. De installatie van pastoor Paul Janssen en de installatie van pastoral werker Johanneke Bosman tijdens een prachtige viering in de St. Cathrien om 11.00 uur ’s morgens en de Vesperviering in de Lambertuskerk waren voor alle kerkgangers een dag om nooit te vergeten.
Hoe mooi was het om de verschillende koren van de parochie te horen en vrijwel alle pastores op het altaar te zien staan? Daar was de toekomst te zien: een parochie met misschien verschillende kerken, maar een gemeenschap van mensen met hart voor het geloof.
De pastoor en de pastoraal werker hebben ook erg genoten. Bedankt voor alle belangstelling en alle hulp. We hebben er samen een mooie dag van gemaakt!”