Onze geschiedenis

 

In 1977 namen enkele studenten en docenten van de Theologische Faculteit in Tilburg het initatief om te onderzoeken of het mogelijk was de Byzantijnse liturgie in het Nederlands te vieren. Dat zou de persoonlijke betrokkenheid bij de liturgie sterk kunnen vergroten.

Een van de initiatiefnemers was Johan Meijer, die nog steeds de vaste priester is van onze gemeenschap. Hij had studies gevolgd aan zowel oosters-katholieke als Orthodoxe theologische faculteiten en jarenlang onder oosterse chistenen geleefd en gewerkt. Hij geldt nationaal en internationaal als deskundige om zijn liturgische kennis van de Byzantijnse traditie en zijn theologische kennis van het oosters christendom.

Onder zijn leiding is de Byzantijnse liturgie vertaald, zowel naar de Nederlandse taal als naar de Nederlandse culturele en religieuze context. Medewerkers waren niet alleen de studenten en docenten uit Tilburg, maar ook anderen met liturgische, taalkundige en muzikale deskundigheid. Daarnaast hebben leden van de gemeenschap een bijdrage geleverd met hun concrete ervaringen en opmerkingen.

Uiteindelijk kon in 1991 het Byzantijns Liturgikon worden uitgebracht. Op 11 oktober 1977 is de Johannes van Damascusgemeenschap van start gegaan. We konden terecht in de kapel van de Zusters van Liefde te Tilburg. Omdat we daar niet over een permanente kapel konden beschikken, moest iedere week de iconostase (de beeldenwand met iconen) weer worden opgebouwd en afgebroken.

In 1978 kregen we een permanente kapel in de crypte van de Theresiakerk te Tilburg. Het altaar werd in 1988 gewijd door bisschop Slavomir Miklov, de Grieks-katholieke eparch van Krievci (in toenmalig Joegoslavie), een goede vriend van de gemeenschap.

Omdat in 1997 de Theresiakerk aan de eredienst werd onttrokken, verhuisden we tijdelijk naar de kapel in het toenmalige centrum van Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken in Tilburg.

Op uitnodiging van vicaris-generaal Embert Verhoeven namen we in 1998 onze intrek naar de Sint Catharinakerk in ’s-Hertogenbosch. Zo konden we in 2012 enkele mooie jubilea vieren: het 50-jarig priesterschap van Johan Meijer (22 april) en het 35-jarig bestaan van de Johannes van Damascusgemeenschap (14 oktober).

In 2014 werd onverwachts de sluiting van de Cathrien aangekondigd: de kerk werd te koop gezet. Toen er geen geschikte koper kon worden gevonden, werd de kerk in 2017 in tijdelijke verhuur gegeven aan het Theater aan de Parade. In mei 2017 verhuisden we onze kapel naar de Lambertuskerk in Rosmalen.

Twee jaar later besloot het parochiebestuur de Cathrien weer als kerk in gebruik te nemen en onze gemeenschap terug te verwelkomen.