Dr. Johan Meijer CsSRIn het vorige informatie bulletin van februari 2022 heeft Pastor Johan Meijer de laatste INFORMATIE onder zijn verantwoordelijkheid samen gesteld evenals de blaadjes voor de vieringen van deze zondag. Zijn geesteskind ”De Johannes van Damascus Gemeenschap” heeft hij overgedragen.

Medio augustus in 1977 is door Dr. Johan Meijer CsSR samen enkele docenten en studenten van de Theologische faculteit in Tilburg “De Johannes van Damascus Gemeenschap” als een burgerlijke gemeenschap in de Byzantijnse rites opgericht. 45 Jaar heeft Vader Johan deze gemeenschap geleid. Nu, anno 2022, wilde hij graag het stokje overdragen en vond dat bij zijn medebroeders Redemptoristen in een bisdom of Eparchie waarbij onze gemeenschap zich kon aansluiten.
In het verleden al, had onze gemeenschap al goede banden met de Éparchie in Parijs. Op 8 mei dit jaar was het dan zover.
Vader Johan werd ook nog in het zonnetje gezet en gehuldigd met zijn 60 jarig priesterschap.