Plechtige opening van de viering door Mgr. Hlib Lonchyna.

Plechtige opening van de viering door Mgr. Hlib Lonchyna.

Voor ons als gemeenschap breekt er een nieuwe periode aan, want met ingang van 8 mei 2022 maken wij deel uit van de Éparchie van “de Heilige Volodymyr de grote” in Parijs.
Deze incardinatie werd op feestelijke wijze in een Pontificale Goddelijke Liturgie voorgegaan door Mgr. Hlib Lonchyna, apostolisch administrator en met een decreet dat plechtig in de kathedraal van de Heilige Volodymyr de Grote te Parijs op 6 mei 2022, het jaar van God werd afgegeven en bevestigd en op 8 mei in een feestelijke Pontificale Goddelijke Liturgie, in de Kapel van de Johannes van Damascus Gemeenschap in de St. Catharina kerk in ‘s-Hertogenbosch is voorgelezen.

Het decreet werd Voorgelezen door de priester van de Éparchie: Mykola Palyukh

Het decreet werd voorgelezen door de priester van de Éparchie: Mykola Palyukh

De Johannes van Damascus Gemeenschap kon op 8 mei 2022 overgaan van een Burgerlijke Gemeenschap naar een Parochie Gemeenschap en valt nu onder de Oekraïens Grieks Katholieke Kerk onder het “Éparchie Ukrainiene Saint Volodymyr le Grand de Paris” ofwel het Oekraïens Grieks Katholiek Bisdom van St. Volodymyr de Grote te Parijs.

Tevreden kijkt Vader Johan toe

Tevreden kijkt Vader Johan toe

Omdat wij hopen dat hierdoor ook Oekraïense gelovigen die hier wonen zich thuis zullen voelen in onze Gemeenschap van Johannes van Damascus, waarin wij de Goddelijke Liturgie vieren in het Nederlands in de Byzantijnse rites.
Op stapel staat een twee talig boekje, “Nederlands en Oekraïens” uit te brengen, zodat men de viering ook in het Oekraïens kan volgen. Ook op ander plaatsen in Nederland en België zullen de boekjes beschikbaar komen.

Vooral nu er veel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen en (tijdelijk) hun toevlucht hier zoeken, willen ook wij hen een thuisgevoel geven. Een samenzijn, een samen vieren en zo kunnen integreren in de Nederlandse samenleving.

Decreet toetreding klein

Decreet toetreding klein (klik om groot exemplaar te lezen)

Bisschop Hlib Lonchyna en zijn confrater Mykola Palyukh willen wij als gemeenschap hartelijk danken voor deze feestelijke viering. Ja voor allen die deel hadden en voor de zorg en welslagen van deze feestelijke viering.
Verder een woord van dank voor de grote belangstelling bij de viering van deze Pontificale Goddelijke Liturgie, in het bijzonder de Oekraïners die van verre kwamen en met ons mee vierden.