De laatste  keer informatie…

Nee, natuurlijk niet, maar wel de laatste INFORMATIE onder mijn verantwoordelijkheid. Want eind april hoop ik mijn 60-jarig priesterfeest te vieren en dan hoop ik ook de pastorale verantwoording voor de Johannes van Damascus Gemeenschap te mogen  neerleggen. Ik hoop...

Bas Guis overleden

Op 12 september vierden we nog het Vijftig jarig huwelijksfeest van Ali en Bas met een speciale bede van bisschop Hlib Lonchyna. Een paar dagen later moesten we afscheid nemen van onze dierbare Penningmeester. We zullen hem niet vergeten.