Nee, natuurlijk niet, maar wel de laatste INFORMATIE onder mijn verantwoordelijkheid. Want eind april hoop ik mijn 60-jarig priesterfeest te vieren en dan hoop ik ook de pastorale verantwoording voor de Johannes van Damascus Gemeenschap te mogen  neerleggen. Ik hoop dat er dan een vruchtbare samenwerking kan ontstaan met de eparchie van St. Volodymyr de Grote in Parijs. Dat betekent voor onze gemeenschap ook een bredere horizon in een grotere kerkgemeenschap. En dan kan ik met een gerust hart het stokje doorgeven.

Johan Meijer CSsR
Pastor van de Johannes van Damascus Gemeenschap