In een koude februarikerk hielden we een lange maar hartverwarmende viering, met de Basiliusliturgie, een icoonwijding en een verjaardagsfelicitatie. Aansluitend hielden we onze Algemene Kerkvergadering met belangrijk nieuws: per 1 juli sluit de Cathrien, de prachtige kerk waarin wij gehuisvest zijn. In 1998 hebben we hier onze intrek genomen op uitnodiging van vicaris-generaal Embert Verhoeven met het vooruitzicht dat we hier permanent konden blijven. Dat blijkt dus plotseling niet het geval. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Na de vergadering vertelde Jos van Passen, medebroeder van Johan Meijer uit Wittem, over zijn verblijf in Siberië. Hij bezocht daar de Latijnse parochies van zijn medebroeders. Hij vertelde ons over de schrijnende armoede, over de onderlinge verhoudingen tussen de kerken, en over de schokkende reden waarom er zo weinig mannen zijn. De tijd was te kort om dieper op deze onderwerpen in te gaan, dus we nodigen Jos van Passen graag uit voor een vervolg.