Nieuws over de Cathrien

Op deze pagina houden we u op de hoogte van het nieuws rond de Catharinakerk. Laatste update: 1 november 2019.

Sinds 1998 was onze gemeenschap gehuisvest in de Catharinakerk in Den Bosch, ‘De Cathrien‘. We kwamen hier op uitnodiging van vicaris-generaal Embert Verhoeven met het vooruitzicht dat we hier permanent konden blijven. Dat liep anders. In 2014 werd de sluiting van de Cathrien aangekondigd. Dit bericht was zeer onverwacht: in maart 2014 had het parochiebestuur ons nog verzekerd dat de Cathrien als een van de vaste kerken open zou blijven. Maar een half jaar later, op 8 november, meldde het bestuur dat de kerk toch gesloten zou worden en wel per 1 januari 2015. Uiteraard protesteerden alle betrokkenen tegen het bericht om op zo’n korte termijn op straat te komen staan. Het parochiebestuur stelde daarop de datum uit tot 1 juli 2015.

Het besluit tot sluiting had een financiële achtergrond. De pastorale eenheid Heilige Maria en Heilige Johannes, die op de Sint Janskerk na alle kerken in Den Bosch omvat, kampte met grote financiële tekoren. Ook de Cathrien had een groot tekort, terwijl er ingrijpende renovaties nodig waren voor de voorzieningen als elektriciteit, verwarming en riolering. Een intensiever gebruik van de Cathrien zou meer geld kunnen opleveren, maar dat wordt belemmerd door het gebrek aan faciliteiten. En daarvoor zouden extra investeringen nodig zijn.

Omdat de Cathrien een rijksmonument is en niet kan worden gesloopt, zocht het parochiebestuur eerst naar een koper. De Johannes van Damascusgemeenschap bepleitte echter een alternatieve oplossing: de Cathrien zou een koepel worden oosters en westers christenen, voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten. Het beheer zou in handen kunnen komen van een stichting. Zo zou de Cathrien haar religieuze functie niet alleen kunnen behouden, maar zelfs verbreden en versterken, en tegelijkertijd een belangrijk maatschappelijk doel dienen. Het voorstel kunt u hier lezen.

In juli 2015 maakte het parochiebestuur maakte een selectie van alle ingediende voorstellen. Ons voorstel zat daar niet bij. Per 1 juli 2015 werd de Cathrien gesloten. Op zaterdag 27 juni had de parochie er haar laatste eucharistieviering gehouden.

Omdat er op dat moment nog geen definitieve bestemming voor de kerk was gevonden, konden we zolang onze vieringen nog in de Cathrien houden. Een eventuele onttrekking aan de eredienst van de Cathrien zou voor ons overigens geen consequenties hebben gehad: ons altaar is in 1986 geconsacreerd door bisschop Slavomir Miklovš, eparch van Križevci, toen we nog in Tilburg waren gehuisvest. Dit altaar hadden we meegenomen naar de Cathrien.

Pas op 1 april 2017 sloten ook voor ons de deuren: de Cathrien zou tot 2020 worden verhuurd aan het Theater aan de Parade tijdens haar renovatie. Onze gemeenschap kon voor herhuisvesting terecht in de Lambertuskerk in Rosmalen, waar we in mei 2017 de eerste viering konden houden.

In de loop van het jaar wijzigden de verbouwingsplannen van het Theater aan de Parade echter en werd het tijdelijke huurcontract van 1 jaar niet verlengd. Het parochiebestuur, nog altijd eigenaar van de Catharinakerk, besloot de Cathrien haar kerkelijke functie terug te geven.

Op 14 april 2019 werd de Cathrien heropend met een feestelijke viering van de Armeens Apostolische gemeenschap, die in de kerk een nieuw thuis had gevonden. Wij sloten ons zo snel mogelijk aan: op 25 augustus 2019 konden we weer onze eerste viering houden in onze geliefde Catharinakerk!

 

Meer lezen