Op 19 januari 2015 hielden we geen Goddelijke Liturgie, maar een speciale Mettendienst. In de week van 18-25 januari werd over de hele wereld de jaarlijkse Week van Gebed gehouden, waaraan allerlei kerken en groepen christenen kunnen meedoen. De gebedsweek wil zo bijdragen aan de eenheid tussen christenen. Dit jaar was het thema ‘Dorst? en had als uitgangspunt het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7). Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over ‘levend water’. In onze Mettendienst lazen Embrecht Wever, Debora Guis en Anneloes van Kuijk dit Evangelie. Alle gelovigen goten namens een bepaalde kerk of groep christenen water in het bekken. Ook dat gebeurde wereldwijd tijdens alle vieringen.