De Zondag voor Oosterse Kerken op 14 mei 2017 stelt de icoon centraal. Veel mensen hebben iets met iconen. Ze oefenen een grote aantrekkingskracht uit op gelovigen en niet-gelovigen. Met name vanwege hun schoonheid en hoge graad van artisticiteit. Blijft natuurlijk dat iconen bedoeld zijn als religieuze beeltenissen. Hoe zit dat?

Het Tijdschrift ‘Overeen’ van de Katholieke Vereniging voor Oecumene heeft een special samengesteld over iconen.

  • Het inleidende artikel van Leo van Leijsen voert binnen in de wereld van iconen. Met ‘De Icoon’ raken we aan het geheim tussen God en mens, dat veel groter is dan de schoonheid van een beschilderd houten paneel, hoewel stijl en kleur dit al oproepen. De icoon is godsbeeld én mensbeeld tegelijkertijd.
  • Pastoor Ton Sip geeft uitleg bij de majestueuze Christusicoon van het St.-Catharinaklooster.
  • Pater Johan Meijer CSsR legt uit waar de iconenstrijd in 8e eeuw over ging.
  • In twee artikelen van respectievelijk v. Theodoor van der Voort en ds. Siets Nieuwenhuizen wordt vervolgens uiteengezet hoe orthodoxen en protestanten met iconen omgaan.
  • Prof. Patrick Chatelion reflecteert op de plaats en betekenis van de icoon in in een wereld vol idolen.
  • Aandacht tenslotte ook voor een publicatie over een icoon van de menselijke vrijheid Desiderius Erasmus die 500 jaar geleden de Griekse editie van het Nieuwe Testament uitbracht. Dit Novum Instrumentum gaf een geweldige impuls aan het onderzoek en de uitleg van de Heilige Schrift.

Klik hier en lees of download het Tijdschrift via de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.