Bēt Drāshā, het Oosters christelijk Leerhuis in ‘s-Hertogenbosch houdt ook in het najaar van 2016 weer een reeks studiebijeenkomsten. De titel van dit jaar is ‘Traditie – Vuur doorgeven. Verhalen van Gods grote daden’.

In vijf studieavonden wordt steeds een thema belicht aan de hand van Bijbel én – oosterse – christelijke auteurs (Origenes, Efrem, Basilius, Brief aan Diognetus, Barnabas, Athanasius, Irenaeus, Cyrillus van Alexandrië, Ignatius, Cyrillus van Alexandrië en twee vroege westerse kerkvaders). Hoe dachten deze christenen over God, Jezus, het Rijk Gods, het menselijke bestaan? En (hoe) kan hun beleving van de Blijde Boodschap ons nu inspireren? Dit alles onder het motto ‘Traditie is niet het bewaren van de as, maar het doorgeven van het vuur!’

Programma 2016

Donderdagavond 29 september: ‘En Hij zag dat het goed was’ (Genesis): Schepping en belofte.

Donderdagavond 13 oktober: ‘Gods eer: de mens die leeft!’ (Irenaeus): Menswording.

Donderdagavond 3 november: ‘Waarom…?’(Ps 22): Lijden en dood.

Donderdagavond 24 november: ‘De dag die geen avond kent’ (Byzantijnse Paasliturgie): Opstanding.

Donderdagavond 8 december: ‘Zie, Ik maak alles nieuw’ (Apocalyps): De Jongste Dag.

Zondag 13 november: Kerkbezoek (facultatief). Deelname aan de eucharistieviering van de Arabischtalige Grieks-orthodoxe parochie in Amersfoort, grotendeels bestaand uit vluchtelingen uit Syrië.
Om 13.00 uur: Goddelijke Liturgie in Antiocheens-Orthodoxe Kerk Amersfoort. Gesprek met priester achteraf.
Extra bijdrage kerkbezoek: € 10.

Werkwijze

Het tekstmateriaal krijgt u in een reader, gepresenteerd als een wijde waaier van teksten. De reader fungeert daarmee als een bloemlezing, waaruit op elke bijeenkomst enkele gedeelten worden uitgekozen tot nadere beschouwing. We behandelen tijdens dit Leerhuis tevens een icoon: het ‘Laatste Oordeel’. Bepaalde elementen van de lectio divina (geestelijke lezing), zoals die o.a. wordt aangeboden in het boekje van de Wereldraad uit 2013, Reading the Gospel with the Early Church (‘Het Evangelie lezen samen met de Vroege Kerk’) en van de traditie van de collatio (het geestelijk gesprek) zijn een vaste inspiratie voor ons Leerhuis.

Bēt Drāshā-Oosters christelijk Leerhuis

Bēt Drāshā-Oosters christelijk Leerhuis is een samenwerking van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch. Het Bēt Drāshā-team bestaat uit ds Paul van der Waal, Aline Verbaas en Leo van Leijsen.

Praktisch

Locatie: Franciscushuis,
Van der Does de Willeboissingel 11,
5211 CA ’s-Hertogenbosch.
Tijd: 19.45-22.15 uur.
Kosten: € 60 (incl. reader).
Benodigdheden: de reader (die u krijgt bij de eerste bijeenkomst) + NB ! Uw eigen Bijbel.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden via het secretariaat@oecumene.nl, 073-7370026 (tot uiterlijk 25 september).
U ontvangt hierna gegevens over de betaalwijze.

Lees meer