Informatie / nieuws april 2023

NIEUWE INFORMATIEBULLETIN Zie het IB blaadje van de gemeenschap met actualiteiten: Informatiebulletin april 2023 OP WEG NAAR PASEN. Bij het ter perse gaan van deze editie zitten we al bijna in de GROTE EN HEILIGE WEEK. In de vastentijd hebben we op ons ons leven...

Gewijzigde aanvang tijd vieringen naar 09:30

Vanaf maart 2023 zullen de vieringen eerder plaatsvinden dan gebruikelijk. Voorheen was dit 10:15, vanaf 12 maart 2023 is de aanvang van de Liturgie om 09:30. Dit heeft met name te maken met de huidige parkeergelegenheid nabij de St. Cathrien. Totdat de situatie...

Uitnodiging 45 jaar Johannes van Damascus Gemeenschap

Jubileum viering zondag 11 december: 45 jaar Johannes van Damascus Gemeenschap Beste belangstellenden, In 1977 is door een aantal studenten van de Theologische Faculteit te Tilburg en de initiatiefnemer en docent Dr. Johan Meijer de Johannes van Damascus Gemeenschap...

Parochie H. Maria: installatie nieuwe pastoor in de St. Cathrien

Uit de nieuwsbrief van Parochie H. Maria: “Het was niet de meest zonnige dag, afgelopen zondag (18 september 2022). Maar binnenin de St. Cathrien scheen het licht volop. De installatie van pastoor Paul Janssen en de installatie van pastoral werker Johanneke...