Op 11 oktober was het veertig jaar geleden dat Johannes van Damascusgemeenschap officieel van start ging. In 1977 hadden enkele studenten en docenten van de Theologische Faculteit in Tilburg het initiatief genomen om te onderzoeken of het mogelijk was de Byzantijnse liturgie in het Nederlands te vieren. Een van de initiatiefnemers was Johan Meijer, nog steeds de priester van onze gemeenschap.

Na de start in de kapel van de Zusters van de Liefde in Tilburg, belandden we in 1998 na een aantal tijdelijke huisvestingen in de Catharinakerk in Den Bosch. Toen in 2014 de sluiting van onze kerk werd aangekondigd, brak een lange periode van onzekerheid aan, totdat we in mei 2017 konden worden verwelkomd in de Lambertuskerk in Rosmalen. Zondag 12 november was dus een mooie dag om ons 40-jarig jubileum te vieren: precies een half jaar na onze intrek in de Lambertuskerk. Meteen een uitstekende gelegenheid voor onze gemeenschappen om eens nader kennis te maken met elkaar.

De gezamenlijke viering trok een volle kerk. Johan Meijer ging voor en werd bijgestaan door kapelaan Gideon van Meeteren van de Lambertusparochie, Paul Brenninkmeijer, Ton Sip, Harrij Sterenberg en George Alkaed, een Syrische priester die bij onze gemeenschap betrokken is geraakt. Het koor Angelski Sobor van Christine van Laere luisterde de viering op.

Bij de uitgebreide koffie in de kerk was volop gelegenheid om bij te praten, een kijkje te nemen in de kapel of een icoon uit te zoeken. En tot slot was er nog een gezellig samenzijn in de pastorie. Hier was ook gelegenheid om stil te staan bij het heuglijke feit dat Johan Meijer gedurende al die veertig jaar onze vaste voorganger is geweest. “Precies de helft van je leven ben je ons voorgegaan, heb je onze gemeenschap gedragen. Met grote trouw, een levenswerk”, sprak voorzitter Gerard Boode. “Je bent ook altijd trouw geweest aan de traditie, precies maar ook vrij. Een baken hoe binnen de katholieke traditie de Byzantijnse Liturgie te vieren. Je hebt door je werkzaamheden op veel manieren kennis kunnen nemen hoe Byzantijns te vieren. Je viert op een manier buiten de etnische verdeeldheid om, deze als het ware overstijgend. Oecumene. Voor velen van ons, met welke achtergrond dan ook, betekent het vieren van onze Liturgie een thuiskomen. Wij zijn je daar intens dankbaar voor. Blijf ons voorgaan en richting geven”.

  

  


Felicitaties

Monseigneur Gerard de Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch:
“Ik wil u van harte feliciteren met het 40-jarig bestaan van de Johannes van Damascusgemeenschap. Ik wens u zondag 12 november een feestelijke Eucharistie en daarna een gezellige receptie”.

Monseigneur Borys Gudziak van het Oekraiens Grieks-katholiek Eparchaat:
“On the occasion of the celebration of November 12 in Rosmalen, I would like to express sincere words of congratulations and gratitude for the 40 years of work of the Johannes van Damascus-communiteit. You began your work in a decade of ecclesial reform, experimentation, and turmoil. Many initiatives of those times were short-lived. Forty years in these tumultuous decades in our part of the world for a spiritual work is no small achievement! […] As we celebrate the 40th anniversary of your fellowship I ask the Lord to send His abundant grace upon you and all current members and friends of the community. Our prayers extend also to embrace the dearly departed community members and all people who in one time or another, in one form or another, have been part of this good spiritual work, a work of the Church”.