Welkom bij de dienst

Iedere belangstellende is welkom om bij ons een viering bij te wonen.

Twee zondagen per maand vieren wij de Goddelijke Liturgie (eucharistieviering) in de Sint Catharinakerk aan de Kruisbroedershof in Den Bosch.

De viering begint om 10.15 en duurt meestal tot 12 uur. Daarna drinken we gezamenlijk een kopje koffie of thee.

Kijk onder Agenda voor verdere bijzonderheden.