Welkom

Welkom bij de dienst

Iedere belangstellende is welkom om bij ons een viering bij te wonen.

Elke zondag vieren wij de Goddelijke Liturgie (eucharistieviering) in de Sint Catharinakerk aan het Kruisbroedershof in Den Bosch. Wanneer geen priester aanwezig kan zijn, wordt de Orthros (Metttendienst) gehouden onder leiding van enkele gewijde lezers van de gemeenschap.

De viering begint om 10.15 en duurt meestal tot 12 uur. Daarna drinken we gezamenlijk een kopje koffie of thee.

Kijk onder Agenda voor verdere bijzonderheden.