Nieuwsbrieven

Informatie

Drie a vier keer per jaar komt ons blad ‘Informatie’ uit. U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan Jo Gerrits met uw naam en adresgegevens: diakenjogerrits@gmail.com Geef daarbij graag aan of u Informatie per post of digitaal wilt ontvangen.