Nieuwsbrieven

Informatie

Drie a vier keer per jaar komt ons blad ‘Informatie’ uit. U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan Gerard Boode met uw naam en adresgegevens: g.boode [at] hetnet.nl. Geef daarbij graag aan of u Informatie per post of digitaal wilt ontvangen.