Het bestuur van de parochie Heilige Maria heeft onlangs besloten om de Cathrien weer als kerk in gebruik te nemen. Hieronder het persbericht van de parochie:

Daar het Theater aan de Parade géén gebruik zal maken van de H. Catharinakerk aan de Kruisbroedershof in ’s-Hertogenbosch als tijdelijke huisvesting voor het Theater, heeft het bestuur van de parochie Heilige Maria, waartoe de Catharinakerk behoort, besloten een nieuw perspectief voor de kerk, het patronaatsgebouw en de voormalige pastorie te bewerkstelligen.

Vooruitlopend hierop zullen de Armeense Apostolische gemeenschap en de Johannes van Damascus-gemeenschap gebruik gaan maken van de Catharinakerk voor hun vieringen. Dit past bij de gedachten van het parochiebestuur om de Catharinakerk onder meer een centrum te laten zijn voor de Oosters-orthodoxe religies.

Aanstaande zondag 14 april 2019 komt de Aartsbisschop van de Armeens Apostolische kerk  ( Surb Sargis ), monseigneur Khajac Barsamian  uit Rome om samen met de Armeense gemeenschap Palmzondag te vieren en het gebruik van de Catharinakerk door de Armeniërs “in te wijden”. Als speciale gast is ook de Armeense Ambassadeur, Tigran Balayan, aanwezig.

De Armeens Apostolische kerk wordt vertegenwoordigd door de stichting Urartu.

Om 11.00 uur zal de bisschop samen met de priester van de Armeense gemeenschap, Armen Melkonian, de officiële openingshandeling voor het gebruik van de Catharinakerk verrichten, waarna de bisschop de bijzondere viering celebreert.

Na de middag heeft de bisschop, de Armeense priester en het bestuur van de stichting Urartu een ontmoeting met monseigneur de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch.

De Catharinakerk is weer in volle glorie zichtbaar, zodat het een feestelijke viering van de Armeniërs zal zijn. Iedereen is van harte welkom bij deze viering en het samenzijn na afloop.