Met honderden leden van de Armeens Apostolische gemeenschap en vele andere betrokkenen is zondag 14 april de Catharinakerk in Den Bosch heropend. Voor de feestelijke Palmpasenviering waren Aartsbisschop van de Armeens Apostolische Kerk Surb Sargis en monseigneur Barsamian overgekomen uit Rome. 

Voorafgaand aan de viering is alvast het plexiglas verwijderd, dat onze iconostase heeft beschermd tijdens onze afwezigheid.