Bas Guis

Bas Guis

Op 12 september vierden we nog het Vijftig jarig huwelijksfeest van Ali en Bas met een speciale bede van bisschop Hlib Lonchyna.
Een paar dagen later moesten we afscheid nemen van onze dierbare Penningmeester.
We zullen hem niet vergeten.